Inspecties

Inspecties

In elke woning is een elektrische installatie aanwezig. Het kan zijn dat deze installatie verbreken vertoond of verouderd is. Dit komt bijvoorbeeld aan het licht bij een aankoop van een woning. Het is in dat geval van belang om een elektrische keuring uit te laten voeren.

Bovenstaande geldt overigens niet alleen voor woningen, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijfspanden.

inspectie, elektrische keuring

NEN 1010/4010

De NEN 1010 betreft de norm voor het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van veilige laagspanningsinstallaties. De NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties.

De NEN 4010 is bedoeld voor installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en voor inspecteurs.

Ben van Schoor B.V. voert alle inspecties uiteraard uit volgens de normen. Tijdens de keuring voert de monteur eerst een visuele inspectie uit. Hierbij wordt de gehele installatie nauwkeuring bekeken. Vervolgens zal de monteur de installatie doormeten en testen. Na afloop van de keuring, ontvangt u een keuringsrapport met daarin alle bevindingen.

Het kan zijn dat er onderdelen van de installatie vervangen/aangepast dienen te worden en dat de woning hierop wordt afgekeurd. Na het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden, ontvangt u alsnog het keuringsrapport met de goedkeuring.

Vragen of offerte opvragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze site, of wilt u een vrijblijvende offerte opvragen? Vult u dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!